Genel Kurul
Genel Kurul
A. Ana Sözleşme
B. Faaliyet Belgesi
C. İzahname ve Sirküler

2006 YILI
1. Genel Kurul İlanı
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
3. Denetçi Raporu

2007 YILI
1. Genel Kurul İlanı
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
3. Denetçi Raporu

2009 YILI
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Denetçi Raporu

8 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

31 MAYIS 2010
Kar Dağıtım Tablosu

22 EKİM 2010 OLAĞAN GENEL KURUL
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Hazirun Cetveli

8 TEMMUZ 2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Hazirun Cetveli

19 EKİM 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Hazirun Cetveli

30 EKİM 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Hazirun Cetveli

29 EKİM 2014 TARİHLİ
2012 VE 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

A Grubu Tutanak ve Hazirun Cetveli
B Grubu Tutanak İç Yonerge Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Degisiklikleri
 
2015 YILI
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme
A Grubu Tutanak ve Hazirun Cetveli
B Grubu Tutanak ve Hazirun Cetveli
 
2016 YILI
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme
​Esas Sözleşme Tadil Metni
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 
​Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli

2017 YILI
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme
Genel Kurul Gündemi
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli
 

2018 YILI (Olağanüstü Genel Kurul)

Genel Kurul Gündemi

Genel Kurul Çağrı Mektubu

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Hazirun Cetveli
Genel Kurul Toplantı Tutunağı

09 KASIM 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
Genel Kurul Gündemi
Genel Kurul İlan Metni
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Hazirun Cetveli
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

8 Kasım 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul
Genel Kurul Gündemi
Genel Kurul İlan Metni
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli

14 Aralık 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul
Genel Kurul Gündemi
Genel Kurul İlan Metni
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli

05 MART 2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Genel Kurul Gündemi
Genel Kurul İlan Metni
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli

27 TEMMUZ 2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Genel Kurul Gündemi
Genel Kurul İlan Metni
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli

28 ARALIK 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul
Genel Kurul İlan Metni
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli

9 ŞUBAT 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Genel Kurul İlan Metni
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli

29 TEMMUZ 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

25 KASIM 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

7 NİSAN 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul
Genel Kurul Davet Metni
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Hazirun Listesi


18 ARALIK 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul

Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Hazirun Listesi

27 MART 2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Genel Kurul Davet Metni
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim