Genel Kurul
Genel Kurul
A. Ana Sözleşme
B. Faaliyet Belgesi
C. İzahname ve Sirküler

2006 YILI
1. Genel Kurul İlanı
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
3. Denetçi Raporu

2007 YILI
1. Genel Kurul İlanı
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
3. Denetçi Raporu

2009 YILI
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Denetçi Raporu

8 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

31 MAYIS 2010
Kar Dağıtım Tablosu

22 EKİM 2010 OLAĞAN GENEL KURUL
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Hazirun Cetveli

8 TEMMUZ 2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Hazirun Cetveli

19 EKİM 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Hazirun Cetveli

30 EKİM 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Hazirun Cetveli

29 EKİM 2014 TARİHLİ
2012 VE 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

A Grubu Tutanak ve Hazirun Cetveli
B Grubu Tutanak İç Yonerge Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Degisiklikleri
 
2015 YILI
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme
A Grubu Tutanak ve Hazirun Cetveli
B Grubu Tutanak ve Hazirun Cetveli
 
2016 YILI
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme
​Esas Sözleşme Tadil Metni
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 
​Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli

2017 YILI
Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme
Genel Kurul Gündemi
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli