İzahname ve Halka Arz Sirküleri

09.10.2012
GS SPORTİF A.S.-TASLAK_IZAHNAME-09.10.2012

09.05.2012
GS SPORTİF A.Ş.-TASLAK İZAHNAME-9.5.2012

14.06.2012
GS SPORTIF AS-İZAHNAME-ONAYLI-1.pdf
GS SPORTIF AS-İZAHNAME-ONAYLI-2.pdf
GS SPORTIF AS-İZAHNAME-ONAYLI-3.pdf
GS SPORTIF AS-İZAHNAME-ONAYLI-4.pdf
GS Sportif-Ortaklar Yeni Pay Alma Sirküleri (Onaylı).pdf

04.07.2012
GS Sportif AS-Tasarruf Sahipleri Sirkuleri-Sermaye Artirimi

11.10.2013
GS Sportif AS Taslak İzahname

25.02.2014
GS Sportif AS İzahname
GS Sportif AS Esas Sözleşmesi
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 30.11.2013
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 31.05.2013
Loca VIP ve Koltuk Gelirleri Değerlendirme Raporu - Deniz Yatırım
Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yeri Hakkında Rapor

26.02.2014
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
İşlemlerin Gerçekleştiği Bilgisi

27.02.2014
Pay Alımına İlişkin Bilgilendirme
Ek 1 - Pay Alımına İlişkin Talep Formu

05.04.2017
GS Sportif AŞ Taslak İzahname
Fon Kullanım Raporu

28.06.2017
GS Sportif A.Ş. İzahname (ONAYLI)
GS Sportif A.Ş. - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

22.08.2017
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

19.10.2017
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

28.11.2017
GS Sportif AŞ Taslak İzahname
Fon Kullanım Raporu

05.03.2018
GS Sportif AŞ - İzahname (ONAYLI)
GS Sportif AŞ - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

23.03.2018
GS Sportif AŞ - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

31.08.2018
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor