İzahname ve Halka Arz Sirküleri

09.10.2012
GS SPORTİF A.S.-TASLAK_IZAHNAME-09.10.2012

09.05.2012

GS SPORTİF A.Ş.-TASLAK İZAHNAME-9.5.2012


14.06.2012
GS SPORTIF AS-İZAHNAME-ONAYLI-1.pdf

GS SPORTIF AS-İZAHNAME-ONAYLI-2.pdf

GS SPORTIF AS-İZAHNAME-ONAYLI-3.pdf

GS SPORTIF AS-İZAHNAME-ONAYLI-4.pdf

GS Sportif-Ortaklar Yeni Pay Alma Sirküleri (Onaylı).pdf

04.07.2012
GS Sportif AS-Tasarruf Sahipleri Sirkuleri-Sermaye Artirimi


11.10.2013
GS Sportif AS Taslak İzahname


25.02.2014
GS Sportif AS İzahname

GS Sportif AS Esas Sözleşmesi

TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 30.11.2013

TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 31.05.2013

Loca VIP ve Koltuk Gelirleri Değerlendirme Raporu - Deniz Yatırım

Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yeri Hakkında Rapor


26.02.2014
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

İşlemlerin Gerçekleştiği Bilgisi


27.02.2014

Pay Alımına İlişkin Bilgilendirme

Ek 1 - Pay Alımına İlişkin Talep Formu


05.04.2017
GS Sportif AŞ Taslak İzahname
Fon Kullanım Raporu


28.06.2017
GS Sportif A.Ş. İzahname (ONAYLI)
GS Sportif A.Ş. - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

22.08.2017
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

19.10.2017
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

28.11.2017
GS Sportif AŞ Taslak İzahname
Fon Kullanım Raporu05.03.2018
GS Sportif AŞ - İzahname (ONAYLI)
GS Sportif AŞ - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

 

23.03.2018
GS Sportif AŞ - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu