Vergi Muafiyeti
Kurumlar Vergisi Kanunu madde 7/8 hükümlerine göre, eğitim ve spor faaliyetleri ile iştigal eden anonim şirketlerin vergiye tabi gelirleri kurumlar vergisi yükümlülüğünden muaftır. 42539 sayılı, 8 Ekim 2000 tarihli yazısı ile Maliye Bakanlığı sadece eğitim ve spor alanında faaliyet gösteren şirketlere ait stadyum ve kira gelirleri, isim hakkı geliri, radyo ve televizyon yayınları gelirleri, forma ve stadyum reklamları ile sponsorluk gelirlerinin kurumlar vergisinden muaf tutulacağını bildirmiştir.