Proaktif pazarlama ve sürekli sponsor memnuniyeti
Şirket pazarlama faaliyetlerini denetim altında tutmak ve Galatasaray markasının farklı alanlardaki kullanımından optimal verimi elde etmek için tüm satış haklarını bir arada toplayıp paketler halinde, aktif bir biçimde pazarlama yaklaşımını benimsemiştir.

Galatasaray Sportif, farklı bütçeleri ve iletişim hedefleri olan sponsorlara alternatif pazarlama paketleri sunmaktadır. Böylece, farklı sponsor kategorileri arasında ayrım yapabilmekte ve ana sponsor, teknik sponsor, münhasır sponsorlar, resmi sponsorlar ve tedarikçiler ile bölgesel sponsorlardan oluşan bir sponsorluk piramidi oluşturmaktadır. Tüm haklardan yararlanıldığı bu tip sponsorluk paketleriyle Şirket, hem satışlarını, hem de sponsorların marka imajı kullanımlarını optimum düzeye getirmektedir. Galatasaray Sportif, bu alandaki çalışmalarında uzun vadeli ilişkiler kurmayı, kalıcı ve istikrarlı sponsor memnuniyeti sağlamayı hedeflemektedir.

Sponsorlarıyla kurduğu kalıcı ilişkiler içinde akdi yükümlülükler üstlenerek bunları tümüyle yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Öte yandan, sponsorlarını benzer faaliyetlerden elde edecekleri geliri en üst düzeye çıkarmaları doğrultusunda yönlendirmektedir. Proaktif  pazarlama yaklaşımıyla mevcut sözleşmelerin sona erme tarihini beklemek yerine alternatif sponsorlar bulmak için sürekli olarak pazar araştırmaları yapmaktadır