Giderler

GS Sportif A.Ş.'nin esas faaliyet giderleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır:


-Galatasaray Futbol Takımı Sporcu ve Teknik Kadro Ücret ve Giderleri

-Bonservis Amortisman Giderleri

-Pazarlama ve Satış Giderleri

-Şirket personel giderleri de dahil tüm genel yönetim giderlerini kapsayan genel giderler


Bunun yanında SPK mevzuatı gereği yapılan konsolidasyon nedeniyle GS Pazarlama A.Ş.'nin satılan ticari mal maliyetleri de esas faaliyet giderleri altında yansıtılmaktadır.