Gelirler

GS Sportif A.Ş.'nin gelirleri aşağıdaki ana kalemlerden oluşmaktadır:


-          Yayın Hakkı Gelirleri

-          Sponsorluk Gelirleri

-          İsim Hakkı Gelirleri

-          Reklam Gelirleri

-          Müsabaka Gelirleri


Bunun yanında SPK mevzuatı gereği yapılan konsolidasyon nedeniyle GS Pazarlama A.Ş.'nin yurtiçi ve yurtdışı store satış gelirleri de satış gelirleri kalemi altında yansıtılmaktadır.