Özet

Şirketimizin 31.05.2016 tarihi itibariyle yasal kayıtlarına baz alınarak hazırlanan UFRS Konsolide Bilanço Duran Varlıklar toplamı 453.772.473 TL, Konsolide Bilanço Dönen Varlık toplamı 199.007.132 TL, Konsolide Bilanço Varlıklar toplamı 652.779.605 TL, Konsolide Bilanço Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 682.222.666 TL, Konsolide Bilanço Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 336.636.826 TL ve Özkaynaklar toplamı (366.079.887) olmuştur.
 

Şirketimizin 31.05.2016 tarihinde sona eren özel hesap döneminde Toplam Konsolide Satış Gelirleri 508.853.220 TL, Faaliyet Giderleri, net tutarı 67.150.405 TL, Faaliyet Karı 6.719.222 TL, Net Zarar (azınlık payları dahil) (78.945.283) TL olarak gerçekleşmiştir.